fortepian
wykładowca: Krzysztof Rakowski

keyboard
wykładowca: Krzysztof Rakowski

studio piosenki
wykładowca: Anna Chmielarz
wykładowca: Karolina Żółkiewska
wykładowca: Grupa Wokalna PARTITA

gitara klasyczna
wykładowca: Piotr ŒŚwierzbiński
wykładowca: Adrian Wardęga

gitara elektryczna
wykładowca: Piotr ŒŚwierzbiński
wykładowca: Adrian Wardęga

rytmika, zajęcia umuzykalniające
wykładowca: Agnieszka Sułkowska - Kornaus

kształcenie słuchu
wykładowca: Agnieszka Sułkowska - Kornaus

gitara basowa
wykładowca: Piotr ŒŚwierzbiński
wykładowca: Dawid Daszkiewicz-Dąbrowski

skrzypce
wykładowca: Ewelina Alicja Karna

saksofon
wykładowca: Marcin Świderski

flet


obój
wykładowca: Marek Roszkowski

klarnet
wykładowca: Anna Gut

fagot
wykładowca: Dawid Daszkiewicz-Dąbrowski

trąbka
wykładowca: Michał Gidziński

puzon
wykładowca: Leopold Sułkowski - Kornaus

perkusja
wykładowca: Marcin Węclewski

kształcenie słuchu

Kształcenie Słuchu jest niezbędne do prawidłowego rozwoju muzycznego dziecka.

Nie ważne czy podchodzimy do muzyki hobbistycznie czy zawodowo, jedynie zajęcia z KS'u umożliwiają naprawdę zrozumienie muzyki. Uczą słuchać i myśleć muzycznie. Pozwalają świadomie wejść strukturę utworu muzycznego.
Kształcenie Słuchu to obok nauki gry na instrumencie lub śpiewu PODSTWAWA kształcenia muzycznego!
Centrum Kształcenia Muzycznego realizuje program Kształcenia Słuchu opracowany przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego!
Zapraszamy!

Treści nauczania
1. Budowa i sposoby rozpoznawania interwałów, akordów i gam.
2. Rozpoznawanie i notacja struktur metrorytmicznych.
3. Sposoby czytania nut głosem.
4. Sposoby zapisywania dyktand.

Osiągnięcia uczniów
1. Umiejętność rozpoznawania interwałów do oktawy włącznie, początkowo w piosenkach i w trakcie zabaw, a w starszych klasach jako samodzielne struktury. Umiejętność zapisywania interwałów nutami i symbolami oraz wyszukiwania struktur interwałowych w repertuarze. Umiejętność budowania i rozpoznawania trójdźwięków majorowych i minorowych bez przewrotu i w przewrotach oraz trójdźwięków zwiększonych i zmniejszonych. Znajomość budowy dominanty septymowej i umiejętność jej słuchowego rozpoznania. Umiejętność śpiewania gam majorowych do pięciu znaków i minorowych do trzech znaków. Umiejętność słuchowego rozpoznania gam majorowych i minorowych oraz ich zapisu nutami i symbolami.
2. Umiejętność rozpoznawania wartości rytmicznych, także w połączeniu z rozpoznawaniem wysokości dźwięku. Umiejętność realizacji i zapisu prostych struktur rytmicznych.
3. Umiejętność czytania a vista prostych struktur melodyczno-rytmicznych w tonacjach do trzech znaków.
4. Umiejętność zapisu dyktand melodycznych jednogłosowych z zastosowaniem poznanych interwałów i struktur rytmicznych. Umiejętność zapisu z pamięci prostych dyktand melodycznych jednogłosowych. Umiejętność świadomego słyszenia podstawowych struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych jako elementów dzieła muzycznego. Umiejętność określenia słuchowego trybu, metrum, faktury i budowy okresowej fragmentów z literatury muzycznej.

Wykładowca: Agnieszka Sułkowska - Kornaus

Koszt zajęć


Centrum Kształcenia Muzycznego
ul. Ogrodowa 39/41 (róg Żelaznej)
00-873 Warszawa
tel. 606 370 949
e-mail: biuro@ckm-warszawa.pl